Film 7: Har en agent rätt till avgångsvederlag?

En agent kan ha rätt till avgångsvederlag när ett agentavtal upphör. För att kunna avgöra om agenten har en sådan rätt måste man göra en bedömning av hur det kommer sig att agentavtalet har sagts upp och av vilka fördelar som agentens arbete kommer att innebära för huvudmannen framöver. Det är möjligt att dela upp den här bedömningen i fyra steg och i denna film går Anna-Karin igenom dessa steg.

Innehållet i filmerna utgör inte juridisk rådgivning utan är allmän information om agent- och distributionsrätt.
Om du behöver hjälp med juridiska frågor rörande ett agent- eller distributionsförhållande rekommenderas du att alltid kontakta och rådgöra med en advokat.

Logga in för medlemspris.

1000 kr inkl. moms