Film 7: Har en agent rätt till avgångsvederlag?

En agent kan ha rätt till avgångsvederlag när ett agentavtal upphör. För att kunna avgöra om agenten har en sådan rätt måste man göra en bedömning av hur det kommer sig att agentavtalet har sagts upp och av vilka fördelar som agentens arbete kommer att innebära för huvudmannen framöver. Det är möjligt att dela upp den här bedömningen i fyra steg och i denna film går Anna-Karin igenom dessa steg.

1000 kr exkl. moms