Film 8: De vanligaste kostnaderna

Det finns inte någon lagstiftning som reglerar hur kostnaderna som uppkommer i ett agent- eller distributörsavtal ska fördelas – med några få undantag. Det blir istället upp till parterna att avtala om vem som ska stå för de olika kostnaderna.

1000 kr exkl. moms