Lagtext/Brev

Kategori:

Svensk lag om handelsagentur.
Tillgängligt språk: svenska.

Brev till leverantör – förtydligande av paragraf 12, rätt till provision och 19, reklamationsskyldighet.
Tillgängliga språk: svenska och engelska.

300 kr inkl. moms