Anna-Karin Abdon, Förbundsjurist, avtal, agentur- och distributionsfrågor

Anna-Karin Abdon är specialiserad på agent- och återförsäljarrätt, immaterialrätt och kommersiella avtal. Hon har även bred erfarenhet från att ha arbetat mycket med företag verksamma inom design och mode.

Meriter:
-Juristutbildning vid Lunds Universitet med inriktning mot immaterialrätt och internationell handel.
-Immaterialrätt vid Harvard University.
-Invald i Legal Working Group, Internationally United Commercial Agents & Brokers (IUCAB).
-Medgrundare till ITL, International Trade Lawyers.
-Ledamot i handelsrättskommittén, International Chamber of Commerce, Sverige.
-Förbundsjurist för Association of Trade Partners Sweden.
-Utbildare på Fashion Business Academy.

Det är en stor trygghet att alltid kunna vända sig till en advokat och samtidigt veta att svar på de vanligare frågorna ingår i medlemskapet. Självklart får du också anlita advokat Anna-Karin Abdon vid behov. Vanliga frågor:

-Vad är bäst för mitt varumärke, en agent, anställd säljare eller en distributör?
-Vilken provision är lämplig för en agent och hur ser det ut för distributörer?
-Vilka risker bör jag känna till?
-Vågar jag skriva på detta avtal?
-Vem ska stå för mäss- och marknadsföringskostnader?
-mfl.

Förfrågan till / RFB to Anna-Karin Abdon

  • Denna information hanteras givetvis konfidentiellt / This information is of course treated confidentially