Anneli Lönnborg, Arbetsrättsexpert

Anneli Lönnborg är advokat och delägare på Advokatfirman Fylgia i Stockholm och arbetar främst med arbets- och processrätt. Hon representerar arbetsgivare i en mängd olika arbetsrättsliga frågor så som till exempel:

– Upprättande av anställningsavtal och avslutsavtal
– Biträde i fackliga förhandlingar
– Frågor rörande omorganisationer och arbetsbrist
– Frågor rörande Semesterlagen
– Frågor rörande Kvittningslagen
– Frågor rörande arbetstagares rätt till tjänstledighet
– Frågor rörande Arbetsmiljölagen

Anneli har lång erfarenhet av att bistå arbetsgivare i fackliga förhandlingar. Hon föreläser och är en av författarna till Blendow Lexnovas expertkommentar inom HR/Arbetsrätt. Varje månad kan man läsa Annelis arbetsrättskrönika och fråga/svar i Föreningen Auktoriserade Revisorers tidning “Resultat och Balans”.

Förfrågan till / RFB to Anneli Lönnborg

  • Denna information hanteras givetvis konfidentiellt / This information is of course treated confidentially