Martin Gynnerstedt, Obeståndsrätt

Martin Gynnerstedt, advokat och delägare på Trägårdh Advokatbyrå, har gedigen erfarenhet inom obeståndsrättsliga frågor och arbetar som konkursförvaltare och med företagsrekonstruktioner. Hans erfarenhet sträcker sig över ett stort antal branscher.

Martin erbjuder även professionell rådgivning åt företag i ekonomisk kris, rådgivning och biträde kring återvinningskrav eller andra krav som riktas mot ett företag inom ramen för en konkurs samt kring personligt ansvar gällande betalning av ett företags skulder.

Förfrågan till / RFB to Martin Gynnerstedt

  • Denna information hanteras givetvis konfidentiellt / This information is of course treated confidentially